top of page

Avís Legal
Protecció de Dades

Mónica Viudes Antón, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

 • La seva denominació social és Mónica Viudes Antón. El seu NIF és 48374590R. El seu domicili social és a Ptda. Valverde Baix, pol 1, núm. 199, 03139 Elx (Alacant). Per comunicar-se amb nosaltres pot utilitzar els mitjans electrònics inclosos en aquesta web o qualsevol altre que es publiciti (telèfon, fax, etc.).

 • Mónica Viudes Antón informa que aquesta web té per objecte facilitar, al públic en general, el coneixement de les activitats que aquesta empresa realitza i dels productes i serveis que presta, transmetent les sol·licituds de compra o informació als serveis comercials que ens donen suport.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 • En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida a REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, l'objecte de les quals és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, Mónica Viudes Antón informa els usuaris que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives d'acord amb el que disposa la normativa vigent.

 • Les Dades de Caràcter Personal que recull són objecte de diferents tractaments automatitzats i mixtes, amb diferents finalitats, com us exposarem a continuació.

 • L'usuari podrà, en tot moment, exercir els drets reconeguts a la LOPD, d'Informació, Accés, Rectificació, Cancel·lació/Supressió, Portabilitat, Limitació de tractament i Oposició.

 • En compliment amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades i garanties dels drets digitals, per a la protecció de dades personals (GDPR General Data Protection Regulation) us informem dels diferents tractaments que donem als vostres dades: Responsable dels Tractaments:

   

  Mónica Viudes Antón

  NIF: 48374590R

  Ptda. Valverde Baix, pol 1, núm. 199, 03139 Elx (Alacant)

  Telèfon: 966 638 005

  Email: info@supermercadovalverde.com

bottom of page